açılmış

adj. undone, unfastened, unsealed
* * *
1. unfurled (adj.) 2. unsealed (adj.) 3. opened (adj.) 4. dilated (adj.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • MEBSUT — Açılmış. Yayılmış. Serilmiş. * Mufassal. Etraflıca beyan olunan. Bast olunmuş. Uzun uzadıya anlatılmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEFTUH — Açılmış. Fethedilmiş. * Ele geçirilmiş, zabtedilmiş. * Gr: Fethalı (üstünlü) okunan harf …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MENBUŞ — Açılmış, soyulmu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜFETTAH — Açılmış, açık. * Bir çeşit yazı ismi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜNTEŞİR — Açılmış, yayılmış, dağılmış, neşredilmiş, basılmış. * Duyulmuş, etrafa yayılmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • yarık — is., ğı 1) Yarılarak açılmış yer, geniş çatlak 2) İnce bir çizgi durumunda açılmış yara Kendini göstermek için terliklerini yarık topuklu tabanlarında şaplata şaplata geçmişti. H. Taner 3) mec. Anlaşmazlık, bölünme Şimdiden birtakım yarıklar açan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • no(v)gül — f. bax: növgül. Novgüli bağ bağda təzə açılmış gül; novgüli gülzar güllüyün təzə açılmış gülü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • növgül — f. 1) təzə qızılgül, yeni açılmış qızılgül; 2) təzə açılmış gül, tər çiçək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • sökük — sif. 1. Sökülmüş, uçulmuş, dağılmış halda olan. Sökük divar. Sökük döşəmə. Sökük daxma. – O zaman kolxoz idarəsi iki otaqdan ibarət köhnə və yan yörəsi sökük bir binada yerləşirdi. M. İ.. <Cinayətkar adamlar> . . dar dalanlar, sökük… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xəndan — sif. <fars.> klas. 1. Gülən, gülər, şən, üzügülər. Kim görübdür Qövsiyi məhzuni xəndan bir nəfəs? Qövsi. Yanaqları güldü, heç olmaz xəndan; Əsildə mələkdi, nəsildə insan. A. Ə.. Xəndan etmək – şənləndirmək, sevindirmək, ürəyini açmaq. Qönçə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əndam — is. <fars.> 1. Bədən. Qaşı, gözü, əndamı, təmamən əl ayağı; Hər bir sənəmin başına yüz naz kimindir? M. V. V.. Uşağın əndamına quru xına sürtməyə başlardılar. H. S.. 2. Boy, qədd, qamət, boy buxun, bədən quruluşu. Əndamı olduqca düzgündür.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.